Sách hỗ trợ khách hàng

trong quá trình thiết kế

Sách ý tưởng

do khách hàng cung cấp

– Văn bản trên thiết kế

– Logo thương hiệu

– Hình ảnh khách hàng mong muốn

– Giấy chứng nhận, huy hiệu, mã vạch…

Sách giải pháp

do designer xử lý

– Hình ảnh tự do

– Biểu tượng tự do

– Nền background

– Logo chung

Sách top dự án

cần xử lý đặc biệt

– Logo công ty

– Giải thích logo

– Màu sắc logo

– Bộ CIPs

Top ý tưởng thiết kế logo

mẫu chọn theo mã số

Tải ý tưởng thiết kế logo Expedia Group
Tải ý tưởng thiết kế logo Compeer Fianlcial
Tải sách ý tưởng thiết kế logo Cylance
Tìm hiểu về thiết kế logo
Tải sách dự án thiết kế logo tiêu biểu
Contact Me on Zalo